Menu

Odbiór Świadectw Ukończenia Szkoły Policealnej

17 stycznia 2018

W piątek tj. 26 stycznia 2018 r. zapraszamy wszystkich Absolwentów po odbiór Świadectw Ukończenia  Szkoły Policealnej

Technik BHP sem. III

Florysta sem. II

Technik administracji  sem IV

Opiekun medyczny sem. II

Żak:)

Zobacz także