Zdeklarowani na sukces!

Egzamin zawodowy i Matura 2021

8.9.2020

Wielkimi krokami zbliża się termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego. Niecałe dwa tygodnie później upływa deadline na przesyłanie deklaracji odnośnie matury 2021. Jakich formalności musisz dopełnić? Jak wygląda procedura składania deklaracji?
Tego wszystkiego (i wiele więcej) dowiesz się z poniższego artykułu.

Egzamin Zawodowy Styczeń-Luty 2021

Chcesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo do egzaminu zawodowego? Musisz złożyć deklarację! Dotyczy to zarówno słuchaczy, jaki i absolwentów. Deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017, tzw. egzamin dwuliterowy) składają absolwenci, którzy rozpoczęli naukę od września 2017 oraz słuchacze obecnych 4. semestrów. Natomiast deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2019, tzw. egzamin trzyliterowy) składają absolwenci, którzy rozpoczęli naukę od września 2019 oraz słuchacze 2. semestrów kierunków:
florysta, opiekun medyczny, technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej oraz 3 semestru technika BHP.

Jak poprawnie złożyć taką deklarację? W terminie do 15 września musisz dostarczyć na ręce dyrektora szkoły pismo,
w którym deklarujesz
przystąpienie do egzaminu. Jeżeli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy to deklarację należy złożyć podmiotowi prowadzącemu. Nie zapomnij dołączyć zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Na deklaracji muszą się znaleźć takie dane jak:

·         imię i nazwisko,

·         PESEL,

·         symbol cyfrowy kwalifikacji,

·         data złożenia deklaracji,

·         podpis zdającego, który składa deklarację.

Egzamin maturalny 2021

Na początek garść informacji. Egzamin maturalny 2021 składa się z części pisemnej oraz ustnej. Ponadto maturę zdaje się
z przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Wśród przedmiotów dodatkowych możesz wybrać m.in.: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematykę lub wiedzę o społeczeństwie.   

Chcąc podejść w maju 2021 do matury musisz w terminie do 30 września złożyć na ręce dyrektora szkoły wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (część ustna i pisemna). Jeżeli ukończyłeś LO w poprzednich latach to taką deklarację należy złożyć do 7 lutego 2021 r.

Nie poszło Ci na maturze 2020? Nie zdałeś części pisemnej jednego bądź więcej egzaminów z przedmiotów obowiązkowych?
Nic straconego! Przystępując ponownie do matury w tym roku szkolnym (bądź w kolejnych latach) musisz również przystąpić
do egzaminu w części ustnej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skontaktuj się z sekretariatem Twojej szkoły.

    Partnerzy:

    PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

    801 100 777

    pon – pt: 9.00 - 17.00